Indkaldelse til generalforsamling i Æblefestival Assens Kommune
Den 22. februar 2018 kl. 19:00 i Tobaksgården i Assens.

Efter generalforsamlingen vil der være et lille oplæg om registrering af æbletræer langs Assens banen. ”Hvad æble registreringen udviklede sig til” ved Ingemann Jensen og Klaus Ankerstjerne

Dagsorden til æblefestivalens generalforsamling 2018

1. Valg af dirigent
2. formandens beretning
3. fremlæggelse af regnskab
4. indkomne forslag, som skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.
5. valg (Jfr.§3) Rie Nielsen, Birte Gamborg og Karen Margrethe er på valg. Rie og Birte genopstiller.

Med venlig hilsen
Else Marie Kristensen (Formand)
på vegne af bestyrelsen