Kontakt

Bestyrelsen for æblefestivalen :

Formand:

Conni Hansen

conniH@live.dk

22551470

 

Kasserer:

Pia Johansen

pia@johansenbogholderi.dk

60219158

 

Sup:

Naja Martner

Elin Andersen

 

Næstformand:

Ingemann Jensen

inje@post3.tele.dk

64731167

 

Bestyrelsesmedlem:

Rie Nielsen

madambundsen@gmail.com

29119626

 

CVR: 35704183

Mission:
Vores hensigt er at afholde en årlig festival i æblets tegn, hvor vi ønsker at sætte Assens kommune på landkortet som en innovativ og grøn kommune med et tiltag, som både på det sundhedsmæssige og kulturelle plan vil gavne alle kommunens borgere.