Søndag i uge 42 var sidste dag i æblefestivalen. I den gamle Høed skole indbød Anne Marie til et hyggeligt æbletraktement. De populære æblepølser blev vendt på grillen og solgt til rimelige priser. Efterfølgende var der kaffe, the og kage. Og alle skulle naturligvis hen og se det gamle Ingrid Marie æbletræ, modertræet der spirede frem mellem hindbærplanterne for mere end 100 år siden og som i de forgange år har fået stor udbredelse også udenfor de danske grænser. Ingrid Marie æblet er indgået i megen forædlingarbejde og er moder til mange nye æble-sorter.

I dag er det Anne Marie der bor i den gamle skole og efter at have nydt hendes gæstfrihed, begav vi os hen til Høed trinbræt og indviede et skilt, der fortæller historien om trinbrættet på den gamle Assens-bane. Trinbrættet i Høed blev indviet i 1929 og blev brugt helt frem til 1966, da persontrafikken på Assens-banen ophørte. Det var også her, dette års første æblefestivals-arrangement blev afviklet i september i samarbejde med kunstprojektet ModStrøm og Flemløse-Voldtofte bylaug.

Til sidst kørte forsamlingen til Flemløse, hvor Flemløse Voldtofte bylaug har oprettet en lund af æbletræer for et par år siden. I år blev æblelunden udvidet med yderligere en håndfuld æbletræer, som Ingemann Jensen fortalte om. Bylauget havde taget kaffe og kage med til forsamlingen og Ingemann sluttede dagen af med at sige tak til alle, der havde deltaget i æblefestivalen og udtrykte håb om at vi ses igen til næste år æblefestival.

Blandt deltagerne i “Æblefestival Assens kommune 2017” var der en generel optimistisk vurdering af festivalen. Det har været et godt projekt, hvor det er lykkedes, at synliggøre det gode danske æble og sætte Assens på landkortet som en innovativ og grøn kommune . Om æblefestivalens visioner udtalte festivalens formand Else Marie Kristensen på generalforsamlingen i februar bl.a. : “Æblefestival 2017 kommer til at handle om lokalaktiviteter, æblemad og æblekreativitet.” Det må i høj grad konkluderes, at æblefestival 2017 har indfriet disse visioner.

Æblefestivalens succes skyldes også et kæmpe frivilligt engagement. Hver især kan vi noget, men sammen kan vi det hele. Privat personer, biblioteker, erhvervsvirksomheder, børnehaver, beboerforeninger og mange andre tog ansvar og involverede sig i æblefestivalen. Engagement, bredde og åbenhed var kendetegnende for dette års æblefestival og en forudsætning for dens succes.

Med Ingemanns korte og præcise afslutningsbemærkning: “Tak til alle der har deltaget i æblefestivalen og vi ses forhåbentlig igen til næste års æblefestival.”

 

Høed gl. skole

 

 

Høed trinbræt, Ingemann Jensen fortæller om trinbrættets historie.

Æblefestivalen sluttede i Flemløse.

Ingrid Marie æbletræet er 109 år gammelt og står flot med den blå himmel som baggrund.

Ingrid Marie æbletræet er 109 år gammelt og står flot med den blå himmel som baggrund. Og her med lidt extra farve.

 

Ingrid Marie æbletræet er 109 år gammelt og står flot med den blå himmel som baggrund. Og her med lidt mindre farve.