Den årlige generalforsamling i Æblefestival Assens kommune blev afholdt i Tobaksgården i Assens torsdag d. 22. februar. Formand for foreningen Else Marie Kristensen kom i beretningen ind på det forgange års mange aktiviteter i æblefestival 2017. Mange nye aktører var kommet med i 2017, fx. Erhvervsparken i Tommerup, Hjemstavnsgården, Hørmusseet, Skodamusseet, æblehaverne og mange flere.

Else Marie fortalte også om visionerne i 2018. Det er bl. a. planen at lave en stor æbledag i Assens by.

Under generalforsamlingen var der flere ideer til, hvordan festivalen kan udvikle sig. To repræsentanter fra en lokal grundejerforening orienterede om et lille stykke jord, som de har planer om at omlægge til en lille æblelund. To andre fortalte om planerne for Helnæs samt et lokalt galleri og om, hvordan de kan indgå i æblefestivalen.

Generalforsamlingen sluttede med et oplæg af Ingemann Jensen og historien om de selvsåede æbler ved den gamle jernbane mellem Assens og Tommerup.

En god, inspirerende og visionær generalforsamling, der har modet til at få festivalen op i gear og skabe en endnu større festival i 2018.